Blog: vesti, najave događaja, aktuelnosti

November 12, 2017
evo ruka

Poruka za sve prijatelje

Evo Ruka” je udruženje roditelja i prijatelja dece sa smetnjama u razvoju koje neguje društveni aktivizam i povezivanje zajednice u cilju pružanja konkretne pomoći porodicama, deci […]
October 5, 2017

Ako želite da Vas neko čuje – recite to glasno!

Ana Knežević je samohrana majka deteta sa smetnjama u razvoju, koja se, nakon što se nebrojeno puta našla u situacijama koje su iznova potvrđivale koliko je […]
May 26, 2017
decu nisimo kao orden

Decu nosimo kao orden

Kako su roditelji dece sa smetnjama u razvoju došli na ideju da uzgajaju voće i povrće i tako osiguraju budućnost mališanima
 

Evo Ruka je udruženje roditelja i prijatelja dece sa smetnjama u razvoju koje neguje društveni aktivizam i povezivanje zajednice u cilju pružanja konkretne pomoći porodicama sa decom i razvoja pozitivnih inkluzivnih praksi.

O udruženju EVO RUKA

Udruženje roditelja i prijatelja dece i mladih sa smetnjama u razvoju osnovano je 28.01.2011. Evo Ruka deluje na lokalnom nivou, u Beogradu i opštini Zemun, ali u isto vreme sarađuje sa organizacijama iz cele Srbije.

Socijalna misija:

• Stvaranje uslova za održivi sistem podrške za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice u konkretnoj lokalnoj zajednici
• Osnaživanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju u onim oblastima u kojima im je to potrebno i za koje nam se obrate za pomoć

Kome i kako pomažemo?

Ovaj sistem podrške podrazumeva pomoć porodici i detetu. Podrška mora biti konkretna i prema potrebama i mogućnostima deteta i roditelja, a u najboljem interesu deteta. Podrška bi trebalo da se pruža u lokalnoj zajednici u kojoj dete živi i odrasta, što podrazumeva razvijene usluge socijalne zaštite i dobru informisanost građana i stručnjaka o pravima potrebama ove ciljne grupe.

• Evo ruka radi u ovoj oblasti sve što može od svog osnivanja i možemo reći slobodno da smo do sada zadovoljni rezultatima svoga rada.Spremni smo za sledeći korak