INKLUZIVNI CENTAR MESTO SUSRETAMesto koje raste u rasadnik ideja, znanja i iskustava u oblasti inkluzije dece sa invaliditetom u lokalnoj zajednici i socijalnog preduzetništva, ali i baza za odmor, razumevanje, druženje i zabavu kroz praktične aktivnosti koje daju rezultate.

Kako je nastao inkluzivni centar?

Kada smo osnovali udruženje i počeli da radimo, sve aktivnosti su se odvijale iz gepeka jednog belog Golfa II. U tom gepeku su bili materijali za radionice, posluženje, muzika, kompjuter i prostirke za jogu. Koristili smo prostorije blagonaklonih škola, mesnih zajednica i prijateljskih udruženja i uživali u tom „čergarenju“.Ipak, bila nam je potrebna naša kuća, naš dom i mesto gde ćemo mi i naša deca biti domaćini. U tom promišljanju došli smo na ideju da treba da imamo svoju kuću.

Lokalni inkluzivni centar je nešto poput društvenih centara koji odavno funkcionišu u velikim svetskim gradovima i državama gde zajednica brine o svojim ranjivim grupama. Želja je bila da se stvori mesto dobrodošljice i zajedničkog vlasništva za sve roditelje koji imaju decu sa smetnjama u razvoju, a žele da nešto menjaju u društvu.


Prvih 5 godina
Centar je otvoren zahvaljujući dvogodišnjoj kampanji prikupljanja sredstava u novcu, uslugama i materijalu, tj. zahvaljujući donacijama društveno odgovornih kompanija i pojedinaca, ali i zahvaljujući našoj velikoj posvećenosti i upornosti. Priprema je trajala dugo i to je jedno fenomenalno iskustvo. Kao kada praviš kuću.
Centar je zvanično otvoren 10.10.2013 godine. U toku proteklih 5 godina naše aktivnosti traju i razvijaju se prema potrebama dece i roditelja, i prema finansijama kojima raspolažemo. Finansiramo se projektno i donacijama građana i kompanija.
2015. smo pokrenuli poljoprivrednu plasteničku proizvodnju i proizvodnju zimnice, i prodajom naših proizvoda prihodujemo za aktivnosti i operativne troškove udruženja. Ovaj program nam je najvažniji jer podrazumeva i obuku za rad naših korisnika i članova njihovih porodica i ekonomsko osnaživanje teže zapošljivih lica, a samim tim i prevenciju i smanjenje siromaštva kod dece.
U toku prvih pet godina uspeli smo da sagledamo svoje snage i slabosti. Uspeli smo da osetimo puls zajednice i da formiramo našu bazu.
Uspeli smo da u potpunosti razumemo strahove, očekivanja i nadanja roditelja dece sa smetnjama u razvoju i da mi artikulišemo svoja očekivanja od njih. To nam je pomoglo da svoju pažmju usmerimo na ciljeve i aktivnosti koji daju konkretne rezultate, tj. Male korake.
Uspeli smo da okupimo i profesionalce koji žive i rade u skladu sa našim vrednostima.
Najvažnije je da smo uspeli da trajemo sve ovo vreme i da ostanemo na kursu naše socijalne misije.
Narednih 5 godina
Naš Inkluzivni centar je spreman i želi da se razvija dalje. Stvorili su se uslovi za formiranje koncepta rada sa porodicama dece sa invaliditetom i njihovim porodicama u konkretnoj lokalnoj zajednici.
Plan je da se na mestu inkluzivnog centra razvije
1. Predah smeštaj za decu, roditelje, stručnjake i saradnike iz Beograda, ali i cele Srbije PANSION EVO RUKA
2. Centar za radno osposobljavanje i osamostaljivanje osoba sa invaliditetom različitih uzrasta i sposobnosti (u oblasti poljoprivrede, proizvodnje hrane i humanitarnog rada)
3. Lokalni filantropski centar #Filantropija kao način života
4. Socijalno preduzeće EVO RUKA DOO za proizvodnju zdrave domaće hrane i ostalih ručno rađenih proizvoda koje zapošljava roditelje dece sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom i teško zapošljiva lica, a ceo prihod usmerava na razvoj usluga za decu sa smetnjama u razvoju, održivost Inkluzivnog centra i ulaže u dalju proizvodnju.
Za to nam je potredno: vlasništvo nad kućom i okućnicom, unapređenje mašinskog pogona za proizvodnju, adaptacija prostora, stručna pomoć u oblasti PR, marketinga i razvoja brenda, volonterska pomoć za velike akcije, donacije

Pogled u budućnost

LOKALNI INKLUZIVNI CENTAR Mesto susreta će biti rasadnik ideja, znanja i iskustava u oblasti inkluzije dece sa invaliditetom u lokalnoj zajednici i socijalnogpreduzetništva, ali i baza za odmor, razumevanje, druženje i zabavu kroz praktične aktivnosti koje daju rezultate.

Roditelji iz unutrašnjosti koji imaju potrebu da dođu u Beograd sa decom, a nemaju svoju rodbinu moći će da nam se obrate za smeštaj u našem Pansionu. Roditelji iz Beograda kojima je potrebna bilo kakva pomoć, obraćaće nam se bez ustezanja i bez obzira na dijagnozu. Zajedno ćemo rešavati i prevazilaziti sve nastale izazove.

Naša deca, koja su već sada odrasle osobe sa invaliditetom, imaće sve uslove za samostalan život uz podršku i biće uključeni u sve aspekte društvenog života u zajednici u kojoj žive, a i u nekim novima, po celoj Srbiji u zavisnosti od njihovih želja.

Cela zajednica će biti informisana o našim aktivnostima i mogućim načinima pomaganja deci sa smetnjama u razvoju da kvalitetnije žive u svojoj porodici, a filantropija /dobročinstvo će postati način života!

POSEBNO SE ZAHVALJUJEMO Delta fondaciji i Trag fondaciji.