SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO KAO NAČIN OBEZBEĐIVANJA ODRŽIVOSTI


Želimo da postignemo potpunu održivost Inkluzivnog centra i tako obezbedimo uslove za osamostaljivanje dece, podršku roditeljima koji su u krizi, stvorimo uslove za ekonomsku nezavisnost i zapošljavanje u poslovima vezanim za proizvodnju, preradu i distribuciju zdrave htrane.


Poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja zimnice

 
 

TRI tačke održivosti:

 

Motivacija: deca

Naša lična borba i vera u dobru Srbiju

Preduzetništvo

MI NE SEDIMO! Poljoprivredna proizvodnja je način života


Donacije

Dobročistvo

Ovo nije obična poljoprivredna proizvodnja već poljoprivreda sa jakom socijalnom misijom. Ovo je:

Posao za nas,

budućnost za našu decu (posao ili radno okupaciona terapija)

Budućnost za održive usluge za decu sa smetnjama u razvoju

razvoj lokalne zajednice

Razmena znanja, iskustava i inovacija

povezivanje sa biznis sektorom i razmena iskustva sa OCD koje žele da se bave ovom temom

Povratak tradiciji i korenima kroz proizvodnju džemova i ajvara

volonterske akcije, korporativno volontiranje i međugeneracijska saradnja

Fancy proizvodi

konkretna biznis ideja: proizvodnja sušenog paradajza u maslinovom ulju