Ko smo mi?


Stalni i povremeni članovi udruženja

1. Deca i odrasli

2. Deca sa invaliditetom

3. Roditelji dece sa invaliditetom i razvojnim smetnjama

4. Članovi porodica dece, mladih i odraslih osoba sa invaliditetom

5. Žene koje su nezaposlene, a žele da rade

6. Žene koje su zaposlene i ostvarene, a žele da menjaju svet i daju svoj doprinos razvoju naših ideja

7. Snažne i hrabre žene na prekretnici (bilo kojoj)

8. Žene preduzetnice, preduzimljive žene

9. Penzionerke koje žele da budu aktivne i pomažu ljudima, inkluzivne su osobe koje razumeju i cene našu borbu

10. Usamljeni ljudi koji žele da se druže, a da je druženje smisleno

11. Ljudi koji žele da se odmore kroz rad i stvaranje

Naša 100% EVO RUKA zajednica

Ana Knežević

Predsednica Udruženja Evo Ruka, majka Andrije i Danila


 
 
 
 

Biljana


Irena


Snežana


Stanislava


Dijana


Valerija


Milika