Skip to main content
Blog

Jednog jutra

Jedno jutro će se probuditi i svi simptomi će nestati krici, ponavljanja, frustracija preduga ljuljanja, neprestana vrtenja Probudiće se i biće kao druga deca reći…