Donacije građana podržavaju sve delove mreže i programe udruženja Evo ruka dobrodošle su da osiguraju rad i poboljšaju uslove.

Donirajte

Inkluzivni centar

Infrastruktura, smeštaj i unapređenje proizvodnog dela.

Socijalno preduzetništvo

Investicije u proizvodnju i distribuciju.

Podrška majkama

Informisanje, edukacija, umrežavanje.

Inkluzivni centar

Programi za decu i mlade.

Volonterski servis i volonterski program

Kampovi, individualni plan podrške svakom korisniku, korporativno volontiranje.

Zašto su kontinuirane donacije građana za decu sa smetnjama u razvoju važne?

Vaše kontinuirane donacije pomažu deci sa smetnjama u razvoju da rastu u da postanu vidljivi i snažni, da sami rešavaju probleme sa kojima se suočavaju na svakodnevnom nivou.

Život roditelja bolesne dece je višestruko komplikovan i prepun strahova i svakodnevnih izazova. Ovi problemi direktno utiču na decu!

Mi čvrsto verujemo da deci sa smetnjama u razvoju možemo pomoći jedino ako pomognemo njihovim roditeljima.

Deljenje informacija, zagrljaj, porodična atmosfera, pružena ruka u momentu kada sve lađe potonu, povezivanje sa drugim izvorima podrške, zastupanje za prava i nove usluge u zajednici, edukacija za majke, organizovanje letnje škole za decu školskog uzrasta koja nemaju ko da ih čuva dok roditelji rade, priprema zimnice, i još mnogo toga su naša svakodnevna misija i zadatak.

ZATO JE NAMA POTREBNA POMOĆ I KONTINUIRANE DONACIJE.

POTREBNO JE DA SVI BUDEMO STALNO TU ZA OVE LJUDE I DA BUDEMO VEZA IZMEĐU PROBLEMA I REŠENJA.