Donacije

Podaci za donacije

Primalac: Udruženje građana Evo ruka
Dobrovojnih vatrogasaca 2
11080 Beograd
Svrha uplate: donacije građana
Račun: 160600000103034516

Primer uplatnice

Upatnica