Inkluzivni centar mesto susreta

Pokretanjem IC stvorili smo BAZU za razvoj i realizaciju inovativnih projekata u zajednici za podršku porodicama koje se staraju o deci i odraslim osobama sa invaliditetom. Napravili smo promenu u našem naselju i dokazali sa velikim trudom i posvećenošću možemo da menjamo društvo. Okupili smo roditelje dece sa smetnjama u razvoju.

Kreirali programe koji su im korisni. Okupili društveno odgovorne kompanije koje su pomogle otvaranje centra. Skrenuli smo pažnju društva na život ranjivih grupa u predgrađu. Naša deca su srećna, jer dolaze u svoj prostor u kome su doslovno odrasli. Svake godine nam se priključuju novi roditelji.

U inkluzivnom centru se od osnivanja do danas odvija celokupna programska godišnja šema, koju svake godine unapređujemo i dopunjavamo prema potrebama naših korisnika i trenutnih kapaciteta organizacije.

Ovaj projekat je podržala ELION fondacija, Telekom Srbija, Srpski filantropski forum i individualni donatori.

Uspostavljanje plasteničke proizvodnje

Postavljanjem dva plastenika Udruženje Evo ruka je započelo novi vid podrške i zajedničke akcije. Povezali smo se sa različitim inicijativama koje se bave proizvodnjom sopstvene zdrave hrane, naučili proces uzgoja različitog povrća. Proširili smo mrežu saradnika.

Naučili da zarađujemo za udruženje i održivost programa podrške kroz prodaju hrane koju smo sami proizveli. Pozicionirali smo se u zajednici kao organizacija koja radi na potpuno inovativan način i povezuje različite delatnosti u cilju podrške deci sa smetnjama u razvoju. Socijalno preduzetništvo je i dalje u povoju u republici Srbiji.

Ovaj projekat je podržala DELTA FONDACIJA 2015. i 2016. godine.

Letnja školica EVO RUKA

Svakog leta od 2015. godine, organizujemo letnju školicu za decu sa smetnjama u razvoju školskog uzrasta. Školica je namenjena deci koja idu u školu i tokom raspusta nemaju organizovane društvene aktivnosti i kvalitetan nadzor.

Za decu je veliki problem prekid školskog programa i usvojenih dnevnih rutina. Program se organizuje u vidu celodnevnog boravka sa ishranom i raznolikim radionicama koje podstiču dečiju kreativnost, komunikaciju i osamostaljivanje. Program traje dva meseca (jul i avgust), a o deci brinu defektolozi, pomoćno osoblje i volonteri. Roditelji posebno hvale ovaj program, jer je ovaj vid podrške veoma važan i njima, kao sigurnost da decu ima ko da čuva u prijateljskom okruženju kome se svi raduju.

Ovaj program se organizovao u Inkluzivnom centru MESTO SUSRETA u Zemun Polju. Centar je na pristupačnom mestu i u blizini ima dosta prirode i sportski teren.

Program sufinansira Gradska opština Zemun, individualni donatori, a delom se finansira iz prodaje domaćih proizvoda.

Zimska školica EVO RUKA

U toku zimskog raspusta obavezno organizujemo Zimsku školu za decu sa smetnjama u razvoju kao podršku deci i roditeljima tokom zimskog raspusta.

Volonterski programi za mlade iz Srbije i inostranstva

U okviru letnjeg programa, od juna do septembra, realizujemo tri dvonedeljna volonterska radna kampa za volontere iz celog sveta. Tom prilikom u naš Inkluzivni centar dolazi 6 do 10 (po kampu) volontera iz celog sveta da nam pomažu u realizaciji Letnje školice za decu i da nam pomognu u letnjim radovima i proizvodnji zimnice.

To su visoko senzibilni ljudi, spremni da svoje vreme nesebično daju na raspolaganje našoj misiji i našoj deci. Dosadašnji volonteri su bili najrazličitijih profesija i najrazličitijih uzrasta. Od 18 godina na dalje.

Ovaj program je svima od velikog značaja i idealna prilika za učenje stranog jezika, upoznavanje sa različitim kulturama i stvaranjem dugogodišnjih prijateljstava. Kamperi su smešteni u okolini inkluzivnog centra. Učestvuju u svim aktivnostima i obezbeđeno im je upoznavanje sa Beogradom, zemunskom tradicijom i našim kulturnim nasleđem.

Kampove organizujemo od 2018. godine, i do sada smo ugostili preko 45 volontera iz  celog sveta.

Jesenji vikend kampovi su rezervisani za domaće volontere i idealna prilika da se mladi ljudi  iz cele Srbije upoznaju i steknu iskustvo i osnovna znanja o funkcionisanju udruženja za podršku deci i mladima sa smetnjama u razvoju, socijalnom preduzetništvu i građenju zajednice.

Ovi kampovi traju 4 dana – 3 noćenja. Kamperi su smešteni u Inkluzivnom centru i tu se realizuje kompletan kamp.

Ovaj program realizujemo uz podršku organizacije Mladi istraživači Srbije.

Osnaživanje žena koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima

U okviru letnjeg programa, od juna do septembra, realizujemo tri dvonedeljna volonterska radna kampa za volontere iz celog sveta. Tom prilikom u naš Inkluzivni centar dolazi 6 do 10 (po kampu) volontera iz celog sveta da nam pomažu u realizaciji Letnje školice za decu i da nam pomognu u letnjim radovima i proizvodnji zimnice.

To su visoko senzibilni ljudi, spremni da svoje vreme nesebično daju na raspolaganje našoj misiji i našoj deci. Dosadašnji volonteri su bili najrazličitijih profesija i najrazličitijih uzrasta. Od 18 godina na dalje.

Ovaj program je svima od velikog značaja i idealna prilika za učenje stranog jezika, upoznavanje sa različitim kulturama i stvaranjem dugogodišnjih prijateljstava. Kamperi su smešteni u okolini inkluzivnog centra. Učestvuju u svim aktivnostima i obezbeđeno im je upoznavanje sa Beogradom, zemunskom tradicijom i našim kulturnim nasleđem.

Kampove organizujemo od 2018. godine, i do sada smo ugostili preko 45 volontera iz  celog sveta.

Jesenji vikend kampovi su rezervisani za domaće volontere i idealna prilika da se mladi ljudi  iz cele Srbije upoznaju i steknu iskustvo i osnovna znanja o funkcionisanju udruženja za podršku deci i mladima sa smetnjama u razvoju, socijalnom preduzetništvu i građenju zajednice.

Ovi kampovi traju 4 dana – 3 noćenja. Kamperi su smešteni u Inkluzivnom centru i tu se realizuje kompletan kamp.

Ovaj program realizujemo uz podršku organizacije Mladi istraživači Srbije.