Politika Privatnosti

Udruženje građana Evo ruka(u daljem tekstu Udruženje) je izrazito svesno značaja obrade Vaših ličnih
podataka i veoma ozbiljno pristupa njihovoj obradi.

Kao rukovalac podacima o ličnosti, u ovoj Politici privatnosti objašnjavamo način na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost. Ova Politika privatnosti se primenjuje na sva lica koji pristupaju našem sajtu dostupnom na www.evoruka.org , šalju nam upite putem sajta, prijave se za dobijanje biltena, doniraju sredstva.

Pre čitanja sadržaja sa web sajta izjavljujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ovu Politiku privatnosti, kao i da ste se saglasili sa prikupljanjem, obradom i čuvanjem podataka kako je ovom Politikom propisano.

Koje podatke prikupljamo?

Mi ne tražimo Vaše lične podatke ako samo posećujete našu veb stranicu. Međutim, da biste iskoristili neke od naših usluga, tražićemo neke lične podatke. Takođe, kako bi nam kontinuirano pomagali da učimo i unapređujemo naš sadržaj i usluge, podaci se prikupljaju na anoniman i objedinjen način, na primer o broju posetilaca određenih stranica ili kretanju po našoj veb stranici.

Neki lični podaci kao što su ime, adresa i interesovanja prikupljaju se kada se registrujete na našoj veb lokaciji i kada se prijavite naš bilten. Podaci koje pružate omogućavaju nam da Vam pružamo informacije na personalizovan način.

Registracija je potpuno dobrovoljna. Popunjavanje opcionalnih polja je Vaš izbor. Podaci kao što su brojevi kreditnih kartica ili drugi podaci o naplati prikupljaju se radi obrade donacije. Vaša je odluka da li želite da ove detalje o plaćanju čuvate kod nas duže vreme nego što je potrebno za obradu donacija. Ako to učinite, nećete morati ponovo da unosite sve svoje podatke sledeći put kada odlučite da izvršite uplatu donacije ili sponzorstva.

Da li Evo ruka koristi informacije o kolačićima?

„Kolačić“ je mali deo podataka koji se šalje u vaš pregledač sa našeg veb servera ičuva na čvrstom disku računara. Evo ruka koristi informacije o kolačićima kako bi posetiocima ove veb stranice pružila bolji i
personalizovaniji sadržaj i usluge. Na primer, informacije možemo koristiti za praćenje područja naše veb stranice koje ste posetili i koliko često. Informacije dobijene iz kolačića možemo povezati sa ostalim podacima koje ste naveli u cilju razvijanja statistike.

Molimo pogledajte u uputstvu za računar ili softver za detalje o tome kako kolačići rade na Vašem računaru. Moguće je blokirati učitavanje kolačića na Vaš računar. Međutim, imajte na umu da blokiranje kolačića može uticati na performanse veb lokacija.

Uobičajeno korišćenje veb sajta

Vi možete pretraživati naš veb sajt, a da nam ne kažete ko ste niti da nam otkrijete svoje lične podatke. Tokom opšteg pretraživanja prikupljamo isključivo podatke sa standardnih server logova. To obuhvata Vašu IP (Internet Protocol) adresu, ime domena, vrstu pretraživača, operativni sistem, kao i informacije kao što su veb sajt koji vas je uputio ka nama, fajlovi koje ste preuzeli, stranice koje posećujete i datumi/vreme tih poseta.

Prikupljanje ličnih podataka koji se mogu identifikovati

Ukoliko se prijavite za dobijanje biltena, logujete se na web sajt, zatražite informacije, obezbedite povratne informacije, ili se prijavite na elektronsku mailing listu, od Vas će biti zatraženo da navedete lične podatke kao što su Vaše ime, poštanska adresa i e-mail adresa.

Ove informacije se prikupljaju samo uz vaše znanje i dozvolu i čuvaju se u raznim bazama podataka Udruženja. Prilikom registrovanja ili davanja ličnih podataka, na web sajtu Udruženja postavlja se kolačić – cookie.* Postavljanjem ovog kolačića, Udruženje „pamti” vaše podatke do Vaše sledeće posete, tako da ne morate ponovo da unosite svoje podatke. To nam pomaže da Vam pružimo bolju uslugu.

Politika privatnosti i korišćenje Google Analytics

Ovaj sajt koristi Google Analytics, uslugu koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD. Google Analytics koristi tzv. “cookies”, tekst fajlove koji se čuvaju na Vašem računaru radi analize korišćenja ovog sajta. Više informacija o tretmanu podataka korisnika možete pronaći na Google Analytics u odeljku Google’s Privacy Policy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Plugin pretraživača

Možete sprečiti cookies kroz podešavanja u Vašem pretraživaču. Ipak, ukoliko to uradite, možda nećete
moći da koristite sve funkcije ovog sajta. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

SSL enkripcija

Iz bezbednosnih razloga i radi sigunosti prenosa poverljivih podataka, kao što su upiti koje nam šaljete, ovaj sajt koristi SSL enkripciju. Ovakav prenos prepoznaje se po promeni adrese u Vašem pretraživaču sa “http://” u “https://” i simbolom katanca u polju za adresu na Vašem pretraživaču. Ukoliko je SSL enkripcija aktivna, podacima koje nam šaljete ne mogu pristupiti treće strane.

Pravo na informaciju, brisanje i blokiranje

Vaše je pravo da dobijete informacije o Vašim ličnim podacima, njihovom poreklu i razlozima obrade tih podataka, kao i pravo da promenite, blokirate ili obrišete ove podatke u bilo kom trenutku i bez ikakvih troškova. Za dodatne informacije i pitanja o ličnim podacima, budite slobodni da nam se obratite putem mejl adrese.

Šta radimo sa podacima koje prikupljamo?

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost, u svrhu za koju su dati i u obimu koji je potreban, ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Uobičajeno korišćenje Interneta

Podaci prikupljeni tokom opšte pretrage domena “www.evoruka.org” koriste se za analizu trendova i korišćenja veb sajta Fondacije, kao i za unapređenje korisnosti veb sajta. To nema nikakve veze sa ličnim podacima. Međutim, ukoliko ste se registrovali na veb sajtu Udruženja u vezi sa nekom aktivnošću, podaci koje prikupljamo o Vašem uobičajenom korišćenju Interneta mogu se identifikovati kao Vaši.

Podaci prikupljeni tokom opšte pretrage domena “www.evoruka.org” koriste se za analizu trendova i korišćenja veb sajta Fondacije, kao i za unapređenje korisnosti veb sajta. To nema nikakve veze sa ličnim podacima. Međutim, ukoliko ste se registrovali na veb sajtu Udruženja u vezi sa nekom aktivnošću, podaci koje prikupljamo o Vašem uobičajenom korišćenju Interneta mogu se identifikovati kao Vaši.

Lični podaci koji se mogu identifikovati

Udruženje može koristiti lične podatke koje nam dajete u cilju:
Stupanja u kontakt sa vama – bilo da je u pitanju odgovor na vaš upit/predlog ili slanje biltena, dokumenata;
Doniranja
„Pamćenja” Vašeg online profila i preferencija;
Pružanja pomoći da brzo pronađete podatke koji su za Vas relevantni, a na osnovu Vaših interesovanja, kao i u cilju kvalitetnijeg kreiranja sadržaja veb sajta koji su najrelevantniji za Vas;
Sprovođenja statističke analize

Šta ako ja ne želim da ostavim lične podatke?

Davanje ličnih podataka na web sajtu Fondacije nije obavezno. I ako odlučite da ne ostavite lične podatke, ipak možete vršiti pretragu i koristiti veb sajt Udruženja, ali nećete moći da sprovedete određene postupke, kao što je doniranje, prijava za newsletter.

Vaša prava

Vi u svakom trenutku imate pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka, pravo pristupa Vašim ličnim podacima, pravo brisanja netačnih podataka, opozovete svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti, pravo da tražite da Vaši podaci budu izbrisani, upućivanjem zahteva na e-mail

dpo@sos-decijasela.rs

Donacije

Udruženje se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih naših korisnika i donatora.

Udruženje prikuplja samo neophodne, tj.osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge. Donatorima dajemo mogućnost izbora da li žele ili ne da se izbrišu sa mejling liste koje koriste za naše marketinške akcije. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u Fondaciji SOS Dečija sela Srbija su odgovorni za poštovanje načena zaštite privatnosti.Podaci o korisnicima i primaocima donacija, koji se čuvaju u rokovima koje određuju zakonski propisi iz oblasti finansija.

Sigurnost podataka tokom procesa onlajn doniranja, kao i podatke o kreditnojkartici i informacije o osobi koja vrši uplatu (ime, prezime, brojkreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod) garantuje banka koja je izdavalac kartice. Udruženje Evo ruka nema pristup ovim podacima.

Obavezujemo da se prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost. Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani.

Da li Udruženje Evo ruka informacije sakupljene na veb lokaciji dele sa trećim licima?

Prikupljeni lični podaci se ne distribuiraju, ne dele, iznajmljuju ili prodaju kompanijama ili organizacijama koje nisu deo organizacione structure Udruženja. U slučaju da se administrativne usluge poput obrade kreditne kartice zahtevaju od trećih lica, takve usluge se vrše pod uslovom da se svi lični podaci tretiraju poverljivo i samo u svrhuUdruženja Evo ruka .

Ako su primorani zakonom ili nekim drugim regulatornim organom, Udruženje Evo ruka mogže deliti lične podatke, uključujući slučajeve kada imamo opravdanih razloga da verujemo da je došlo do neprimerenog ometanja ili korišćenja naše veb stranice. U takvim slučajevima zadržavamo pravo na otkrivanje ličnih podataka onako kako smatramo prikladnim ili na zahtev pravnog ili regulatornog tela.

Da li Udruženje koristi adrese prikupljene na veb lokaciji za slanje dodatnih informacija putem e-maila, tradicionalne pošte ili na neki drugi način?

Udruženje Evo ruka šalje Vam dodatne informacije e-poštom ili običnom poštom samo kada ste zainteresovani za ovo. Na našoj veb stranici možete se pretplatiti i odjaviti za naš elektronski bilten u bilo kom trenutku, a takođe je moguće zatražiti i jedno od naših oflajn sponzorstava.

Koja pravila se primenjuju ako „kliknem“ na drugu veb lokaciju?

Udruženje može da odluče da povežu svoju veb stranicu sa veb stranicom trećih lica kako bi pružila ili određenu uslugu ili detaljnije informacije o određenoj temi.

Međutim, naša izjava o privatnosti i sigurnosti više se ne primenjuje kada napustite veb lokaciju. Nije moguće da kontrolišemo informacije koje su prikupljene od strane veb lokacija spolja povezanih, niti upotrebu ovih informacija. Za smernice koje vode ove veb lokacije trećih strana, pogledajte njihove odgovarajuće izjave o privatnosti i bezbednosti.

Zbirni statistički i drugi podaci koji nisu lični, poput broja posetilaca naše veb stranice i njihove upotrebe određenih funkcija ili usluga, mogu se deliti sa trećim stranama koje rade sa nama, na primer za promociju naše veb stranice.

Kako veb lokacija Udruženja Evo ruka pruža sigurnost i štiti poverljive informacije?

Udruženje Evo ruka koristi dobro prepoznatu i proverenu tehnologiju plaćanja. Podaci o plaćanju se prenose korišćenjem SSL veze koja nudi najviši stepen sigurnosti koji vaš pregledač može da podrži.

Nekoliko slojeva ugrađene zaštite, uključujući napredni sistem zaštitnog zida, šifrovanje brojeva kreditnih kartica i upotrebu lozinki, štite prikupljene informacije.

Bezbednost podataka

Svi podaci koje Udruženju daju korisnici web sajta čuvaju se uz primenu najvišeg stepena pažnje i bezbednostii neće biti korišćeni ni na koji drugi način osim onih koji su navedeni u ovoj politici privatnosti ili u politikama specifičnim za određeni veb sajt ili na načine za koje ste dali izričitu saglasnost.

Udruženje primenjuje niz bezbednosnih mera u cilju zaštite podataka koji se čuvaju u našem sistemu od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, izmene ili uništenja.

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti Udruženje će preduzeti sve zakonom  proposiane korake kije regulišu takvo postupanje.

Obaveštavanje o promenama

Svaka promena naše politike u vezi sa kolačićima biće saopštena na našoj početnoj stranici i putem nove verzije ove izjave o privatnosti.

Pitanja u vezi sa politikom i njihova primena

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću

evoruka5@gmail.com