VOLONTERIZAM, ALUTRIZAM I DOBROČINSTVO

su tri glavna principa rada udruženja Evo Ruka.

Da bismo stvorili bezbedno okruženje za decu sa smetnjama u razvoju,
prihvatajuću atmosferu za mlade ljude sa hendikepom
i pomogli njihovim roditeljima u svakodnevnom funkcionisanju,
dobro je da nas bude što više dobronamernih
i podržavajućih pravih prijatelja,
koji poznaju prilike u kojima ove porodice žive
i razumeju potrebu za podrškom.

Volonter može biti svako ko želi istinski da doprinese ovom humanom cilju.

ZATO VOLONTIRAJ

Pokloni nam rado svoje vreme i znanje. Raduj se sa nama.

BUDI NAŠE POJAČANJE.

Promenićemo svet zajedno

EVO RUKA

Volonterski kampovi

Korporativno volontiranje

Individualno volontiranje