Skip to main content

Prva epizoda podkasta STAMENA nije od kamena, je pred vama. U ovom podcastu obrađujemo važne teme koje se tiču žena dece sa smetnjama u razvoju, žena negovateljica, majki i statusa žena u društvu uopšte. Cilj nam je da čujemo što više priča od žena negovateljica, majki, stručnjaka koji su radili sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i kolega iz socijalne zaštite, kako bismo došli do što više STAMENIH kojima je potrebna podrška i razumevanje. Niste same. Nismo same. Sve što nam se dešava je razumljivo, i može se podeliti. Važna tema, veoma važna gošća i jedan dubok i značajan razgovor o ženama, majkama i njihovom društveno-ekonomskom statusu je pred vama. Pogledajte, recite nam šta mislite i podelite sa svima kome bi bilo značajno.

Ova epizoda je realizovana u okviru ACT projekta #STAMENA nije od kamena Pro aktivni mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročitona lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.