Skip to main content
Vesti

MESTO ZA NAS – SAMOHRANI RODITELJ

Roditeljstvo u patrijahalnom društvu, kakvo je naše, podrazumeva da se za decu treba žrtvovati. To se posebno odnosi na majke od kojih se očekuje da čine sve i da podnose svaki teret bez tegobe jer se briga o deci smatra njihovom odgovornošću. Od očeva se, sa druge strane, zahteva da preuzmu na sebe materijalnu odgovornost za stabilnost porodice.

Ipak, vremena su se promenila, život i praksa sada su drugačiji posebno u porodicama koje imaju dete sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. U ovonedeljnoj emisiji o osobama sa invaliditetom „Mesto za nas“ istraživali smo koliko je teško biti samohrani roditelj deteta sa smetnjama u razboju ili invaliditetom, zašto su najčešće očevi ti koji napuštaju porodicu nakon saznanja dijagnoze i zbog čega im je teže da govore o tome nego majkama.