Skip to main content

U sredu 14. juna u Medija centru (Terazije 3), od 10h do 14h održaće se konferencija o položaju i potrebama majki i negovateljica dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima koje su višestruko zanemarene u našem društvu – kako unutar porodice i užoj zajednici, tako i u sistemu socijalne zaštite.

PANEL I: STAMENA NI(JE) OD KAMENA, A POGOTOVO NE MAJKA I NEGOVATELJICA Predstavljanje projekta; Predstavljanje Memoranduma o saradnji, Koja je uloga licenciranih pružalaca u mreži Stamena nije od kamena; Šta majka negovateljicaočekuje od mreže i koliko je ona važna i za majku i za dete!? Neplaćeni ženski poslovi

 • Ana Knežević, predsednica udruženja „Evo ruka“
 • Gorana Radovanović, ACT Koor
 • Katarina Tadić, koordinatorka usluge stanovanje uz podršku udruženja “Na pola puta“
 • Sanja Petrović, majka deteta sa smetnjama u razvoju, Ženske mreža „Evo ruka“

PANEL II: PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA Predstavljanje istraživanja položaja i zadovoljstva majki dece i negovateljica mladih OSI u Beogradu. Neformalni negovatelj-pojam i uloga; Predstavljanje istraživanja položaja i zadovoljstva majki dece i negovateljica mladih OSI u Beogradu. 

 • Ana Knežević, predsednica udruženja „Evo ruka“
 • Dr Zoran Vesić, Fakultet političkih nauka u Beogradu
 • Katarina Ranković, Žensko udruženje kolubarskog okruga (ŽUKO)
 • Dragana Radić, majka i članica ženske mreža Evo Ruka

PANEL III: I RODITELJ I NEGOVATELJ- Položaj majki dece sa smetnjama u razvoju i negovateljica odraslih OSI u kontekstu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Neplaćeni ženski poslovi žena koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i negovateljice OSI; Zašto je potreban Zakon Roditelj Negovatelj

 • Ana Knežević, predsednica udruženja „Evo ruka“
 • Snežana Janošević, majka, predsednica Udruženje DEBRA Srbija i članica ženske mreže Evo Ruka
 • Katarina Ranković, Žensko udruženje kolubarskog okruga (ŽUKO),
 • Nikolina Radosavljević, majka i članica ženske mreže Evo Ruka

Majke i negovateljice dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima se suočavaju sa brojnim izazovima – od prihvatanja bolne istine da će deci o kojoj brinu biti potrebna celoživotna podrška i nega, do prilagođavanja svih svakodnevnih aktivnosti životu koji nameće obaveze i ograničenja, ali i osećaj konstantne strepnje. Izostankom sistemske podrške u lokalnoj zajednici, pre svega nedostatkom odgovarajućih usluga socijalne zaštite, one najčešće bivaju prepuštene same sebi. S obzirom da je sva pažnja usmerena na pomoć i podršku deci sa smetnjama u razvoju i obolelima, žene koje ih neguju ostaju na marginama društva, višestruko su diskriminisane i socijalno isključene, što povećava rizik od izolacije, zanemarivanja, siromaštva, nasilja i oboljevanja, kako mentalnog, tako i telesnog.

ProAktivnu mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročitona lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Snjiss Intercooperation i Građanske inicijative.