Skip to main content

Šta se dešava sa decom i mladima sa invaliditetom nakon završetka obaveznog školovanja? Postoje li dostupne usluge socijalne zaštite koje bi im omogućile dostojanstven život ili sav teret pada na pleća porodice? Imaju li ova deca i mladi šansu za daljim osamostaljivanjem i učešćem u zajednici ili ostaju nevidljivi za celo društvo?

U utorak 06. juna u Medija centru (Terazije 3), sa početkom u 11h održan je okrugli sto povodom početka realizacije projekta “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom – Ja živim i van školske klupe“ koji za cilj ima obezbeđivanje pružanja podrške mladim osobama sa invaliditetom i nakon završenog školovanja.

Nakon završetka obaveznog školovanja, deca i mladi sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta suočavaju se sa nedostatkom, pa čak i potpunim izostankom podrške sistema socijalne zaštite, što dovodi do regresije u njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju, potpune socijalne isključenosti, izloženosti većem riziku od diskriminacije i siromaštva, ali i niza negativnih uticaja na njihove porodice. Stoga je neophodno proširiti uslugu ličnog pratioca ili uvesti druge adekvatne usluge socijalne zaštite koje neće samo poboljšati kvalitet života deci i mladima i njihovim porodicama, nego i prevenirati marginalizaciju ranjivih društvenih grupa i uskraćivanje uživanja osnovnih ljudskih prava.

Projekat “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom (OSI) – Ja živim i van školske klupe“ realizuje Udruženje građana Evo ruka u okviru projekta “Istraži –Osnaži” Trag fondacije, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Na okruglom stolu su govorile: Ana Knežević, predsednica udruženja Evo ruka, Zorana Bijelović Predstavnica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom i Dragana Radić, ženska mreža Evo Ruka