Skip to main content

Gost: prof. dr Zoran Vesić – fakultet političkih nauka

Vodi: Ana Knežević – Predsednica udruženja „Evo ruka“

Da bismo uspeli u tome da menjamo i poboljšavamo uslove života za našu decu i nas, potrebni su nam saradnici. Ali ne bilo koji već kvalitetni ljudu koji suštinski razumeju problematiku sa kojom se susrećemo. Ovog puta razgovaramo sa prof. Dr Vesićem, profesorom na FPN-u. Nadamo se da smo vam kroz ovaj razgovor predstavili nove koncepte i perspektive koje će nam svima pomoći u kvalitetnijem shvatanju ali i rešavanju problema institucija i sistema.

Ova epizoda je realizovana u okviru ACT projekta #STAMENA nije od kamena. Pro aktivni mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročitona lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.