Skip to main content

Gošća: Nada Radulović – ženska mreža „Stamena“

Vodi: Ana Knežević – predsednica udruženja Evo ruka

Podcast je realizovalo Udruženje Evo ruka u okviru projekta „Zagrli Stamenu“ uz finansijsku podršku kompanije DM.