Skip to main content

Gošća: Renata Radovanović – Ženska mreža „Stamena“

Vodi: Ana Knežević – predsednica udruženja Evo ruka

Ovu epizodu podcast-a “Stamena nije od kamena” realizuje udruženje “Evo ruka” u okviru projekta “Da jednakost ne bude samo reč – inicijativa za bolje usluge socijalne zaštite za mlade osobe sa invaliditetom”, koji se realizuje u okviru projekta “EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji” koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva: Novosadska otvorena škola, ENECA, Užički cemtar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne veze, Mladi poljoprivrednici Srbije i medjunarodnim partnerom, Fondacijom Fridrih Ebert. Projekat je podržan od strane EU.