Skip to main content

Gošća: Vesna Petrović – Ženska mreža „Stamena“

Vodi: Ana Knežević – predsednica udruženja Evo Ruka

Ovu epizodu podcast-a “Stamena nije od kamena” realizovalo je udruženje “Evo ruka” u okviru projekta “Moć negujuće majke”, koji je podržan od strane vlade Australije.