Skip to main content

Udruženje Evo Ruka je pokrenulo projekat STAMENA nije od kamena.

Projekat se bavi uspostavljanjem proaktivne agilne mreže podrške ženama koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima u cilju povećanja kvaliteta života dece i odraslih osoba sa invaliditetom kojima je potrebna dodatna podrška ceo život, kao i prevencije institucionalizacije ovih lica.

Majke i negovateljice dece sa invaliditetom su najčešće zanemarene kao osobe kojima je takođe potrebna podrška i kroz naš dosadašnji rad ustanovili smo da ne postoji nijedna mreža OCD koja se bavi ovom populacijom. Najčešće je sva pažnja usmerena na pomoć i podršku deci i obolelima, a njihove negovatelje niko ne smatra bitnima niti razmatra njihove potrebe za dodatnom podrškom. Čak i sami negovatelji/majke/pomagači interes svoje dece i osoba koje neguju stavljaju ispred sebe što dovodi do dodatnog iscrpljivanja snaga porodice, sagorevanja i nezadovoljstva. Vrlo često i do bolesti same majke/negovateljice kojoj onda nema ko da pomogne.

MI ČVRSTO VERUJEMO DA JE NAJBOLJE MESTO ZA ODRASTANJE I ŽIVOT DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU PORODIČNO OKRUŽENJE I BIOLOŠKA PORODICA, A PODRŠKA NJIHOVIM MAJKAMA I NEGOVATELJIMA PRVI USLOV ZA KVALITETAN RAST I RAZVOJ OVE DECE.

Čak ni feminističke organizacije ne vide ove žene kao deo svoje zajednice i ne bore se za njihova prava kao za druge žene koje su potlačene, što takođe smatramo kao veliki problem i odsustvo solidarnosti. U poslednje vreme pojavljuje se i pojam „neplaćeni ženski poslovi“, a majke bolesne dece najčešće, pored redovnih neplaćenih kućnih poslova, obavljaju takođe neplaćeno i poslove medicinske sestre, pravne zastupnice i negovateljice deteta ili lica koje neguju. Sistem ne prepoznaje ove žene kao teže zapošljiva lica niti ih svrstava u kategoriju posebno rizičnih grupa građana, a kroz našu dugogodišnuju praksu pokazalo se da su one u ozbiljnom riziku od zanemarivanja, zlostavljanja i obolevanja, te je tako ugroženo i samo dete/osoba sa invaliditetom koje one neguju, kao i cela porodica.

ProAktivnu mrežu STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročitona lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.