Skip to main content

Iako ne postoji evidencija o ukupnom broju mladih sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama koji su završili obavezno školovanje, poznato je da u tom periodu najčešće prestaje sistemska podrška koja obezbeđuje njihov dalji razvoj, kvalitet života i mogućnost učešća u zajednici. U tom periodu prestaje pravo na ličnog pratioca, usluga pomoći u kući je retko dostupna deci i mladima, dok se usluge personalnog asistenta pružaju punoletnim korisnicima koji ostvaruju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, koja su sposobna za samostalno donošenje odluka i koja su radno angažovana, što često nije slučaj sa osobama sa intelektualnim teškoćama. Dostupnost dnevnih boravaka je niska, a usluge podrške za samostalan život su još uvek izuzetno nerazvijene. Konačno, ne postoji ni jedna usluga koja bi odgovarala potrebama mladih ljudi sa intelektualnim teškoćama nakon školovanja, a koja bi im omogućavala podršku u svakodnevnim aktivnostima, profesionalnom osposobljavanju i integraciji u zajednicu. U takvim okolnostima i porodice ovih mladih ljudi ostaju bez podrške.

Udruženje „Evo ruka“ realizuje projekat „Da jednakost ne bude samo reč – inicijativa za bolje usluge socijalne zaštite za mlade sa intelektualnim teškoćama” čiji je osnovni cilj mobilisanje kapaciteta za aktivno učešće u zagovaranju unapređenja položaja mladih osoba sa intelektualnim teškoćama kroz informisanje i podizanje svesti šire zajednice, pre svega donosioca odluka. Aktivna participacija u zagovaranju predstavlja snažan resurs za pokretanje dugoročnih promena koje se tiču celokupnog reformskog procesa razvoja usluga u zajednici, kreiranja adekvatnih vidova podrške i deinstitucionalizacije.

Projekat obuhvata konglomerat aktivnosti koji će se sprovoditi na teritoriji grada Beograda i Niša, a koje podrazumevaju sprovođenje istraživanja o potrebama mladih sa intelektualnim teškoćama i njihovih roditelja, kreiranje preporuka, realizaciju karavana “Put Stamene“, organizaciju tematskih tribina, kao i sprovođenje informativnih kampanja na društvenim mrežama. U okviru projekta biće snimljen i serijal podcasta za YouTube kanal udruženja „Evo ruka“ na temu kako žive mladi sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama, a u kojima će sagovornici biti roditelji – negovatelji/ce.

Projekat „Da jednakost ne bude samo reč – inicijativa za bolje usluge socijalne zaštite za mlade sa intelektualnim teškoćama” realizuje udruženje „Evo ruka“ u okviru projekta „EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji” koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska otvorena škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat je podržan od strane Evropske unije.