Skip to main content

Zašto je Mreža Stamena važna?

Porodica čiji je jedan ili više članova osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, suočena je sa brojnim problemima, nedoumicama, strahovima i neizvesnošću. Prepoznavši sve ove prepreke, udruženje Evo Ruka uspelo je da sprovede brojne projekte od ideje do realizacije. Tokom proteklih 13 godina, ohrabrili smo i podržali porodice i decu u svim segmentima života, gde im je pomoć bila neophodna ali i nedovoljno pružena od strane državnih organa. Delujući iz suštinskog poznavanja njihovih problema i potreba, udruženje se i dalje širi, primajući u svoj kolektiv, sve one koji pomoć i zatraže.

Ove godine je Evo Ruka pokrenula projekat ProAktivna Mreža STAMENA nije od kamena koja okuplja organizacije civilnog društva koje su povezane sa ženskim temama, roditeljstvom, decom sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima, marginalizovanih grupa.

ProAktivnu mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Pogledajte šta o osnaživanju kažu majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima. U emisiji su govorile Ana Knežević, Snežana Janošević, Elena Premate i Ivana Koraksić.