Skip to main content

Pogledaje gostovanje predsednice udruženja Ane Knežević u emisiji 150 minuta na TV Prva. Govorila je zašto je došla na ideju da pokrene Mrežu STAMENA nije od kamena i čime će se Mreža baviti.

ProAktivnu mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.