Skip to main content

Projekat ICU MOM-MY VOICE je podržan od strane Australijske ambasade i sprovodi se u Beogradu od januara do kraja juna 2023 godine. Projekat se bavi podizanjem svesti i osnaživanjem žena koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima.

 

Svakodnevno smo svedoci da su ove žene višestruko nezadovoljne, prezaposlene, uplašene i diskriminisane. Žele pažnju i svoja prava, ali se uvek povlače zbog bolesti i potreba svoje dece. Baš zato pokrećemo program osnaživanja okupljenih žena da se bore za svoja prava i usluge socijalne zaštite. Pokrenućemo podkast ICU MOM koji ćemo same dizajnirati i voditi. Obezbedićemo neophodna znanja i veštine kroz niz besplatnih edukativnih radionica i susreta na temu: javnog nastupa, unapređenja komunikacije, kreiranja različitih kampanja, osnove preduzetništva, kreiranje brenda i umrežavanja i timskog rada.

 

Majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima svakodnevno se suočavaju sa brojnim izazovima zbog kojih njihovi problemi i potrebe ostaju nevidljivi. Nih, na žalost, društvo ne prepoznaje kao ranjivu grupu – žene koje su češće izložone višestrukoj diskriminaciji, socijalnoj isključenosti, zanemarivanju i povećanom riziku od siromaštva, pa čak i različitih oblika nasilja. Njihov svaki dan je ispunjen strepnjom i strahom za zdravlje i život svoje dece i razmišljanjem šta će sa njima biti kad one više ne budu mogle da se o njima brinu.

 

Iako se uvek povlače zbog bolesti i potreba svoje dece, majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima imaju svoja prava. Međutim, imati prava, ne znači i uživati ih. Da bi svoja prava uživale, neophodna im je snažna i efikasna podrška. Stoga je cilj projekta VIDIM TE, MAMA. I ČUJEM. osnaživanje žena da se bore za svoja prava, ali i za prava svoje dece, i to, pre svega, kroz zalaganje za unapređenje usluga socijalne zaštite.

 

Kako bi se ove mame i čule i videle, projekat je dizajniran kao miks komunikacionih alata koji obuhvataju:

  • Edukaciju majki u cilju sticanja neophodnih znanja i veština kako bi mogle jasno i precizno da formulišu izazove sa kojima se suočavaju, ali i predlože rešenja;
  • Proizvodnju YouTube podkasta koji će se baviti temama o kojima se u našem društvu ne priča, a odnose se na socijalnu zaštitu i podršku koja nedostaje ovim porodicama;
  • Medijsku i digital kampanju za podizanje svesnosti o položaju majki dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima u široj zajednici.

U projekat će biti uključeno 20 majki koje su dovoljno motivisane da se, u ime svih žena koje se nalaze u sličnim životnim okolnostima, javno bore za njihov bolji položaj, pristup pravima i nezavisnost. Svojim primerom, žene uključene u program će podstaći i ostale majke, koje su trenutno obeshrabrene, narušenog samopouzdanja i iscrpljene, da proaktivno deluju i nikad ne odustaju od svojih prava. Još jedan od ciljeva projekata je i unapređenje volonterizma u široj zajednici, kako individualnog, tako i korporativnog. Stoga pozivamo i kompanije da nam se pridruže i doprinesu izgradnji odgovorne zajednice koja majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima neće gurati na margin društva.

 

Projekat ICU MOM-OUR VOICE Podkast realizuje udruženje Evo ruka u okviru programa direktne pomoći koji finansira australijska vlada.