Skip to main content

Život mladih osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica, kao i uloga neformalnih negovatelja i negovateljica, predstavljaju kompleksno tkivo društva koje zahteva pažljivo proučavanje i razumevanje. I zato, istraživanje koje je pred vama ima za cilj dublje pronicanje u potrebe ovih grupa i analizu dostupnosti usluga koje bi im mogle omogućiti kvalitetniji život.

Projekat “Dostojanstvo i podrška za mlade sa invaliditetom” ima za cilj stvaranje uslova za kvalitetan i dostojanstven život u zajednici mladih osoba sa intelektualnim teškoćama i mladima sa invaliditetom koji završavaju formalno obrazovanje i nemaju podršku za osamostaljivanje u zajednici.

Ciljna grupa ovog projekta su mladi sa razvojnim teškoćama, retkim bolestima i/ili invaliditetom uzrasta od 18 do 30 godina koji stanuju na teritoriji grada Beograda. Kao deo projekta je sprovedeno i istraživanje koje ima za cilj identifikaciju specifičnih potreba mladih, članova porodica, te neformalnih negovatelja i negovateljica, s fokusom na dostupnost postojećih usluga i mogućnosti za unapređenje kvaliteta njihovog života.

Projekat Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom (OSI) – Ja živim i van školske klupe“ realizuje Udruženje građana Evo ruka u okviru projekta Istraži – Osnaži Trag fondacije, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.