Skip to main content

Pozivamo sve roditelje mladih sa intelektualnim teškoćama i višestrukim smetnjama iz Beograda i Niša da učestvuju u ISTRAŽIVANJU koje ima za cilj pružanje uvida o potrebama, resursima i izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

Istraživanju možete pristupilti putem linka:
https://www.surveymonkey.com/r/3H9FLWZ

Takođe, pozivamo organizacije iz Beograda i Niša koje se bave poboljšanjem kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju, mladih sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama, kao i retkim bolestima da podele ovaj upitnik i pozovu roditelje sa kojima sarađuju da učestvuju u istraživanju.

Samo zajedničkim snagama možemo graditi društvo i zajednicu u kojoj JEDNAKOST NEĆE BITI SAMO REČ.

Učešće u istraživanju je potpuno anonimno i zahteva 10 do 15 minuta Vašeg vremena.