Skip to main content

Šta se dešava sa mladima sa intelektualnim teškoćama, višestrukim smetnjama u razvoju i retkim bolestima nakon završetka obaveznog školovanja? Postoje li dostupne usluge socijalne zaštite koje bi im omogućile dostojanstven život ili sav teret pada na pleća porodice? Imaju li ovi mladi ljudi šansu za daljim osamostaljivanjem, zapošljavanjem i učešćem u zajednici ili (po)ostaju nevidljivi za društvo?

U ponedeljak 29. januara u Press Centru (Knez Mihailova 6/III), sa početkom u 11h održana je konferencija povodom završetka realizacije projekta “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom – Ja živim i van školske klupe“ koji za cilj ima obezbeđivanje pružanja podrške mladim osobama sa invaliditetom i nakon završenog školovanja.

Na konferenciji su govorili:

  • Ana Knežević, predsednica udruženja Evo Ruka
  • Jelena Ružić, Žensko udruženje kolubarskog okruga ŽUKO, autorka analize „Dostojanstvo i podrška za mlade sa invaliditetom“, TBC
  • Tamara Vlaškalin, IDEAS
  • Dijana Grbović, majka negovateljica, ženska mreža „Evo Ruka“
  • Sanja Miloradović, mentor Trag fondacije

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati analize “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom“ koja ima za cilj da identifikuje specifične potrebe mladih sa intelektualnim teškoćama, višestrukim smetnjama u razvoju i retkim bolestima nakon školovanja, članova njihovih porodica, te neformalnih negovatelja i negovateljica. Fokus analize je na dostupnosti postojećih usluga i mogućnosti za unapređenje kvaliteta života, ali i na mapiranju rizika kojima su ovi mladi ljudi izloženi zbog izostanka adekvatne podrške i usluga socijalne zaštite.

Projekat “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom (OSI) – Ja živim i van školske klupe“ realizuje Udruženje građana Evo ruka u okviru projekta “Istraži – Osnaži” Trag fondacije, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Pozivamo nadležne institucije, organizacija civilnog društva i predstavnike medija da nam se pridruže i zajedničkim radom doprinesu unapređenju života dece i mladih sa invaliditetom koji izlaze iz sistema formalnog obrazovanja.

Pogledajte snimak konferencije.