Skip to main content

U emisiji Dan uživo na TV N1, gostovale su članice mreže Stamena, Ana Mesaroš i Ivana Koraksić. Tema: Nedostatak sistemske podrške roditeljima i negovateljima dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima.

Pro aktivni mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročitona lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.