Skip to main content

Svaki roditelj je odgovoran za svoje dete, često se kaže. Takvo razvodnjavanje nijansi otupljuje činjenicu da se ne može sve sam, bez konkretne sistemske podrške i kategorizacije nege koja je nekoj deci potrebna više nego drugoj.

Poslušajte emisiju posvećenu mreži Stamena nije od kamena i konferenciji održanoj 14.06.2023. godine u Medija centru.

Pro aktivni mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.