Skip to main content

Šta se dešava sa mladima sa intelektualnim teškoćama nakon izlaska iz formalnog sistema obrazovanja? Imamo li dovoljno pedagoških i personalnih asisitenata kao i dnevnih boravaka? Razmišljamo li o podršci koja je potrebna mladima sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama nakon završenog školovanja? Pogledajte šta na ovu temu kažemo mi, šta gradski Sekretarijat za socijalnu zaštitu, a šta kažu roditelji.