Skip to main content
Vesti

Održan sastanak sa sekretarom za socijalnu zaštitu grada Beograda

Napisao 17.10.2023.februar 9th, 2024Nema komentara

Predstavnice udruženja Evo Ruka su 17. oktobra prisustvovale sastanku u prostorijama Sekretarijata za socijalnu zaštitu sa novopostavljenim sekretarom Petrom Jordanovim i saradnicima, gde su razmatrane značajne teme koje se tiču poboljšanja socijalnih usluga namenjenih mladim osobama sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom.

Sekretar za socijalnu zaštitu Petar Jordanov, vodio je konstruktivan dijalog sa predstavnicima udruženja Evo Ruka, gde su razmatrane inicijative i predlozi za unapređenje postojećih socijalnih usluga. Ključne tačke koje su bile predmet razgovora uključivale su proširenje usluga „Lični Pratilac“, izmenu pravilnika za uslugu Pomoć u Kući, unapređenje Dnevnog Boravka za starije korisnike, širenje usluge Pomoć u Kući za decu sa smetnjama i pitanje hitnih intervencija i stanja hitne socijalne potrebe.

Dogovoreno je da će udruženje Evo Ruka podneti zvaničnu inicijativu Sekretarijatu, pružajući detaljne predloge za izmene pravilnika i unapređenja usluga. Ova inicijativa proizlazi iz želje za pružanjem adekvatnije podrške mladim osobama sa smetnjama i stvaranjem inkluzivnog društva koje će ih podržavati u svim aspektima života.

Predstavnici udruženja i Sekretar saglasili su se da je ova saradnja ključna za postizanje pozitivnih promena u lokalnoj zajednici. Očekuje se da će ova inicijativa imati značajan uticaj na pružanje socijalnih usluga koje su prilagođene potrebama osoba sa posebnim potrebama, čineći korake ka inkluzivnijem i pravednijem društvu.

Na sastanku predstavnice udruženja su bile Ana Knežević i Marina Manasijević.