Skip to main content

Predstavnice udruženja „Evo Ruka“ su 22. januara 2024. godine, prisustvovale značajnom sastanaku sa visokim predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na ovom sastanku, aktivno su razmatrane iste teme koje su prethodno bile predmet dijaloga sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Udruženje „Evo Ruka“ nije gubilo vreme u nastojanjima da unapredi socijalne usluge namenjene mladim osobama sa smetnjama u razvoji i/ili invaliditetom. Ovaj sastanak sa predstavnicima Ministarstva bio je prilika da se detaljno razmotre inicijative koje bi mogle značajno uticati na kvalitet života ove osetljive populacije.

Ključne tačke sastanka uključivale su proširenje usluge „Lični Pratilac“ na mlade osobe, izmenu pravilnika za uslugu Pomoć u Kući, širenje usluge Pomoć u Kući za decu sa smetnjama, kao i uvođenje pojma Mladi sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom u Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Predstavnici udruženja istakli su svoj dubok angažman u radu i želju da zajedno sa Ministarstvom doprinesu stvaranju okoline koja će pružati adekvatnu podršku svima. Dogovoreno je da će predstavnici udruženja „Evo Ruka“ podneti zvaničnu inicijativu Ministarstvu kako bi precizirali predloge za unapređenje socijalnih usluga.

Ova inicijativa pokazuje posvećenost udruženja „Evo Ruka“ u ostvarivanju pozitivnih promena u društvu, istovremeno postavljajući temelje za inkluzivno okruženje u kojem svi pojedinci, bez obzira na svoje specifične potrebe, imaju jednaku podršku i priliku za učešće u svim aspektima života.